W ramach działaności Centrum For Fun oferujemy również  :

1. OPIEKA DZIENNA KRÓTKOTERMINOWA

 • ta forma zajęć w Centrum For Fun przeznaczona jest dla dzieci  w wieku od 3 do 10 lat
 • opieka prowadzona jest w grupach wiekowych nie większych niż 5 dzieci pod opieką jednego animatora
 • opieka sprawowana jest przez animatorów naszego centrum w godzinach 10.00 - 21.00 
 • w ramach opieki krótkoterminowej dziecko można pozostawić pozostawić pod opieką Centrum na czas określony, nie dłuższy jednak  niż 4 godziny
 • zlecenia opieki przyjmujemy na formularzu ( poniżej ) lub osobiście w recepcji Centrum 
 • Centrum ,,For Fun" odpowiada za bezpieczeństwo powierzonego dziecka
 • opiekę nad dzieckiem sprawowaną cyklicznie prowadzimy na podstawie umów 

Cennik usługi :
 • opieka krótkoterminowa bez posiłku   35 zł/godz 
 • opieka krótkoterminowa z posiłkiem   35 zł/godz. + cena posiłków w/g menu bar
 • każde dodatkowe 30 minut opieki        25 zł
 • odwiezienie dziecka pod adres zamieszkania ( taxi + opiekun) = cena taxi plus 50 zł

2. ORGANIZACJĘ IMPREZ ZAMKNIETYCH 

 • organizację  rodzinnych imprez komunijnych
 • organizacja spotkań klas szkolnych
 • organizację spotkań tematycznych
 • wynajem sal na próby zespołów muzycznych

W sprawach rezerwacji prosimy kontaktować się za pomocą poniższego formularza lub telefonując do

recepcji Centrum tel.kom. 570 500 969